top of page
Haujeglå fyr.jpg

Sammen skaper vi vekst og muligheter på Smøla

Om oss

Design uten navn (53)_edited.png

Smøla Næringsforening er en medlemsbasert organisasjon som jobber for å bedre rammebetingelsene til lokalsamfunnet og det lokale næringslivet i Smøla kommune på Nordmøre.
Vi ble etablert i 2004 og består i dag av mange fantastiske bedrifter med virksomhet på Smøla.

Vi arrangerer jevnlige medlemstreff, deltar som høringsinstans i politiske prosesser og
samarbeider tett med Smøla Kommune, Smøla Nærings- og Kultursenter KF og andre myndighetsinstanser der det er naturlig. Smøla Næringsforening skal være en pådriver for regional næringsutvikling. Vi bidrar til å styrke samspillet mellom ulike utviklingsaktører i regionen og legger til rette for attraktive møteplasser for næringslivet. Det gjør vi best gjennom bred representasjon fra næringslivet.

 

Nyheter

En flokk måker som flyr over havet
Bli medlem

Bli medlem

Som medlem i Smøla Næringsforening får du blant annet ta del i kompetanseheving, nettverksbygging og erfaringsutveksling gjennom en rekke spennende arrangementer.
Som medlem vil din bedrift også bli markedsført gjennom synlighet på våre nettsider og i våre
kanaler i sosiale medier. Andre fordeler med å være medlem av SNF er blant annet:

Nettverk

Vi fasiliterer sosiale og strategiske møteplasser slik at våre medlemmer kan komme i kontakt med hverandre. Dette er viktig for å kunne dra nytte av hverandres kompetanse og tjenester- som igjen skaper gode synergier for næringslivet vårt.

Kompetanse

Vi ønsker å være en arena for 
formidling av kunnskap og kompetanse.
Dette vil vi oppnå ved å fasilitere arrangementer, nettverksmøter, reiser og faglige opplegg hvor våre medlemmer tilegne seg ny kunnskap innen ulike fagområder og tema.
 

Vekst og utvikling

Et engasjert og samlet næringsliv
gjør at vi står sterkere i å fremme interesser

og påvirke politiske avgjørelser som angår næringslivet på Smøla. Vi har troen på at vi sammen skaper de gode idéene som skaper vekst og fremdrift for vår region.

Har du spørsmål?

Send oss gjerne en henvendelse i skjemaet nedenfor hvis du har spørsmål, innspill
eller andre henvendelser til Smøla Næringsforening

Takk for din henvendelse! Du hører fra oss

bottom of page