top of page
DSC00753.jpg

Styret

Styret i Smøla Næringsforening består av engasjerte folk fra ulike bransjer og med ulik kompetanse og erfaringer. Denne sammensetningen av ulike styrker tror vi er positivt for å ha bred kompetanse innen næringsliv og politiske prosesser.

3.png
Design uten navn (75).png
4.png
6.png
2.png
5.png

Frank Jøran Brevik
Frank@edoen.no   /  +47 977 76 855

Frank Jøran Brevik er styreleder i Smøla Næringsforening og daglig leder i Edøen AS. De leverer et bredt utvalg av varer og tjenester til privatkunder og lokalt næringsliv, primært båter. Han har bodd på Smøla hele livet, og har lang erfaring med maritim virksomhet. Frank Jøran har vært styremedlem i Smøla næring og kultur KF i flere perioder. Han er også gårdbruker.

Jan-Erik Larsen

Jel@kruselarsen.no    /   +47 995 41 967
 

Jan-Erik Larsen er daglig leder i kommunikasjonsbyrået Kruse Larsen og daglig leder for Villsaugården. Jan-Erik er tidligere statssekretær ved Statsministerens kontor i to perioder, for Jens Stoltenbergs første regjering 2000-2001, og i Stoltenbergs andre regjering fra 2008-2009. Han har politisk erfaring fra AUF og Arbeiderpartiet, tidligere valgt medlem av både Kristiansund bystyre og Møre og Romsdal fylkesting, og spesialrådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe i to perioder.

 

 

Mikal Arild Eines
m
ikal@nekton.no   / +47 971 75 182

Mikal er gründer og eier i Smøla-selskapet Nekton Havbruk og har vært kåret til «Årets navn i sjømatnæringen» av Sjømabedriftene. Eines har sittet flere perioder som kommunestyrerepresentant for Høyre. Han har lang erfaring og bakgrunn som gründer av en rekke selskaper, og har jobbet med oppdrett av ål, torsk og laks i en årrekke. Han er også frontfigur for den viktige konferansen «Smolttinget», som arrangeres på Smøla.

 

Tove Åstasund Iversen

Tove.a.iversen@gmail.com   /   +47 928 36 811

Tove er kommunikasjonssjef i Kongsberg Maritime og prosjektleder i familiebedriften Sismar AS på Smøla. Hun er tidligere prosjektleder for næringsutvikling i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN), og har lang bakgrunn innenfor journalistikk og kommunikasjon. Tove har blant annet vært journalist i NRK, pressesjef ved Handelshøyskolen BI og kommunikasjonsrådgiver i Norges Rederiforbund.

Ole Wegard Gjøstøl Iversen

ole_wegard@hotmail.com  /   +47 481 94 854
 

Ole Wegard Iversen driver gård med kjøttproduksjon og grønnsaker. Han teknisk utdannet og jobbet innen olje og gass-faget Subsea i årene før han flyttet hjem til Smøla sammen med familie i 2018. Iversen har flere verv innenfor landbruksorganisasjoner, er styremedlem i Smøla Næringsforening og sitter også som styremedlem i Smøla Produksjonslag.

 

Remi Andreas Hannasvik
remi@smbygg.no   /   +47 993 99 575
 

Remi Andreas Hannasvik er daglig leder og deleier i Byggtorget Smølabygg AS. Smølabygg driver i dag byggevarebutikk og entreprenørvirksomhet på Smøla, i tillegg til eiendomsutvikling Smøla/Kristiansund/Averøy. gjennom selskapet Nordmøre Prosjektutvikling i samarbeid med Ksu eiendom. Hannasvik er utdannet tømrer og har jobbet landet rundt med bygging av idrettshaller, skoler og industribygg. Han har drevet som selvstendig næringsdrivende i Smølabygg siden 2009.

bottom of page