top of page
Medlemspresentasjoner
Hopmark Havfiske

I Smøla næringsforening er vi stolte over alle medlemmene våre. Hver og en er unik, med sine særtrekk og kvaliteter. Blant medlemmene finner vi Hopmark Havfiske, som er en av mange Smølabedrifter som lever av og for havet.

Deres marine og maritime reise startet tilbake i 1944. Siden den gang har virksomheten endret karakter og ekspandert, men engasjementet er fortsatt like sterkt. Vi har tatt en prat med Ingunn Hopmark, som er daglig leder for fiskemottaket Hopmark Fisk.

Hvem er Hopmark Havfiske og hva driver dere med?

 

-Hopmark Havfiske er et familiebåtrederi som i dag driver pelagisk fiske med båten Fiskebank. Vi har 10 ansatte om bord, i tillegg til 2 lærlinger. Vi har også båten Fiskebank 1 som har blitt brukt til hvalfangst siden 1979. På land har vi et fiskemottak som tar imot hvitfisk fra lokale sjarkfiskere, og snart et fryserihotell på 1000 kvm som er klar til utleie.

 

Kan du fortelle litt mer om historien til bedriften?

 

-Det var Lars Hopmark, far til Torkil og Leif Inge Hopmark, som begynte eventyret for vår del. Han var tidlig til sjøs, og drev en del fraktevirksomhet langs kysten med båten Havørn (1944). I 1947 startet han med hvalfangst med båten Grei. Senere fikk han tak i båten Varden, der eldstemann Torkil også var med. I tillegg til hval drev de også med sildefiske. Torkil kjøpte i 1972 egen skute med navn Magerøy. Her gikk bror Leif Inge om bord. Sammen kjøpte de båten Fiskebank 1 som vi fortsatt har.

Torkil og Leif fikk egne sønner, og de arvet samme interesse. I 2004 ble det satset på ny Fiskebank, og denne ble igjen byttet ut med en større båt i 2016, tidligere Herøyfjord, i dag Fiskebank. Denne driver i dag med pelagisk fiske.

 

Hva er det beste med Smøla?

 

-Det beste med Smøla er det gode samholdet, den flotte naturen, nærheten til sjøen og friheten.

 

Hva kjennetegner næringslivet på Smøla?

 

-Vi har et fremoverlent næringsliv som heier på hverandre!

 

Hva er de viktigste sakene for Hopmark Havfiske?

 

-Rekruttering til fiskerinæringen, videreutvikling av Smøla og Vikan havn!

Nekton Logo.png
4.png

I Smøla næringsforening er vi stolte over alle medlemmene våre, hver og en er unik, med sine særtrekk og kvaliteter. Blant medlemmene finner vi Nekton, et oppdrettsselskap med lange røtter på Smøla.
Nekton har over 60 ansatte som hver eneste dag jobber med alt fra rogn til laks, med spesielt høy kvalitet. I Aure og på Smøla oppdretter selskapet rogn, smolt og etter hvert slakteferdig laks som blir solgt på verdensmarkedet.

 

Vi har tatt en prat med Mikal Arild Eines, gründer og eier. Eines har sittet flere perioder som kommunestyrerepresentant for Høyre, har lang erfaring og bakgrunn som gründer av en rekke selskaper, og har jobbet med oppdrett av ål, torsk og laks i en årrekke. Han er også frontfigur for den viktige konferansen «Smolttinget», som arrangeres på Smøla.

 

Kan du fortelle litt mer historien til bedriften?

- Utspringet til Nekton begynte med oppdrett av ål i 1997. Da fant vi ut at det var potensial til å utvikle mer, så i 1999 kjøpte vi Smøla Klekkeri og settefiskanlegg. Vi startet etter hvert med produksjon av settefisk og utviklet anlegget til å bli det første resirkuleringsanlegget i Norge i 2004. Etter å ha vokst i flere år, med nye selskaper, bestemte vi oss å samles i felles administrasjon, slik at alle de ansatte skulle få eierskap og tilknytning til bedriftene. Nekton er i dag morselskapet til de selskapene vi eier. I dag eier vi 100 prosent av Nekton settefisk AS avdeling Smøla og avdeling Aure, 75 prosent av Eines AS og 50 prosent i Bakkamyra AS.

Hva er det beste med Smøla?

- På Smøla har vi mennesker med gode holdninger og et positivt fokus, som fremsnakker hverandre. Vi har et fantastisk natur- og friluftsliv, og ikke minst et rikt kulturliv.

Og er det noe du savner her?

- Jeg savner egentlig veldig lite. Men om jeg skal peke på noe, så må det være en mer stabil fergeforbindelse.

Hva betyr Smøla Næringsforening for Nekton?

- Næringsforeningen betyr mye for oss. Det er et organ der vi kan få løfte frem hverandre og dele nyttig informasjon, gjøre felles aktiviteter og innsats for å promotere Smøla, og ikke minst være et felles talerør opp mot politikere og andre beslutningstakere. I tillegg gjør det oss sterkere i møter med aktører utenfor vår egen kommune, å ha et felleskap vi kan sparre med.

Er det noen andre medlemsbedrifter i Smøla Næringsforening du vil løfte frem?

- Vi har mange fine medlemmer i foreningen, som Promek, Hopmark Havfiske og Veiholmen Fisk.

Og så har vi mange spennende reiselivsbedrifter, som jeg tror har et stort potensial til å utvikle seg enda mer fremover.

1.png

I Smøla næringsforening er vi stolte over alle medlemmene våre, hver og en er unik, med sine særtrekk og kvaliteter. Blant medlemmene finner vi Edøen, et selskap som er etablert av to servicedrevne Smølaværinger og som har godt fotfeste langs hele kysten.

Vi har tatt en prat med Frank Jøran Brevik, daglig leder i Edøen og styreleder i Smøla Næringsforening.

Hvem er Edøen og hva driver dere med?

 

Edøen er et godt etablert firma med fem ansatte med tilholdssted på Smøla og nå Sunndalsøra. Vi har kunder langs hele kysten og har utvalget som trengs både for arbeidsfolk på land og til havs.

I dag forhandler vi mange ulike merker innen kategorier som arbeidstøy, verneutstyr, båtutstyr, båtmotorer, hydraulikk, slanger og smøremidler til store kunder som SalMar, MOWI, Eidsvaag, Nekton, Eines og Smøla kommune. Kundeløftet vårt lyder som følger: «Vi har mye og skaffer det meste».

Kan du fortelle litt mer om historien til bedriften?
 

Firmaet ble etablert i 2003 av brødrene Frank Jøran og Geir Magnar Brevik under navnet "Brevik dekk og felgservice". Da selskapet i 2006 flyttet til Edøya og utvidet sin virksomhet, endret vi samtidig navn til Edøen Mekaniske.

For å gi rom for nytekning og videre vekst, fikk Edøen i 2021 ny selskapsstruktur med Edøen Group AS som morselskap og Edøen AS, Viking Boats AS og Edøen Eiendom AS som datterselskaper.

Samtidig lanserte vi vår nye visuelle profil. Den nye logoen er et symbol på at Edøen er i stadig fornyelse og utvikling – og understreker et viktig satsingsområde for oss: det maritime segmentet. Vi håper å kunne ta en større bit av dette markedet og at vi her på Edøen skal kunne skape enda større verdier for Smølasamfunnet. Vi har satt oss flere mål for fremtiden og jobber målrettet for å nå disse. Mulighetene er mange, og vi sikter høyt.

 

Hva er det beste med Smøla - og hva kjennetegner næringslivet her?
 

 

Den flotte naturen og skjærgården vi har rundt oss. I tillegg til det lokale engasjementet og entreprenørskapet som er på øya vår. Her er vi flinke på å fremsnakke næringslivet og heie hverandre frem. De ulike delene av næringslivet bidrar på hver sin måte til å promotere Smøla.
 

Hvorfor bør man bli medlem av Smøla Næringsforening?
 

Smøla Næringsforening er et viktig som felles talerør for næringslivet på Smøla. Vi arrangerer medlemstreff, deltar som høringsinstans i politiske prosesser og samarbeider tett med Smøla kommune, Smøla Nærings- og Kultursenter KF og andre myndighetsinstanser der det er naturlig.

Vi skal være en pådriver for regional næringsutvikling. Da må vi jobbe med rammebetingelser for næringslivet - og det gjør vi best gjennom bred representasjon fra næringslivet.

Sammen står vi sterkere!

bottom of page